MIN Kulturminnedag – Se hvem har fått støtte

42 kulturminnedagsarrangement mottar støtte fra ordningen MIN Kulturminnedag. Se hvem som har fått penger her.

25.05.2022

Prosjektet MIN Kulturminnedag er finansiert gjennom en nasjonal breddegave fra Sparebankstiftelsen DnB hvor formålet er å inkludere flere barn, unge og minoriteter i lokale kulturminnedagsarrangement både som arrangører og besøkende. Ordningen skal stimulere til økt frivillig innsats og engasjement også utenfor arrangementsperioden for å skape en varig verdi for lokalsamfunnet.

I forbindelse med Frivillighetens år er temaet for årets kulturminnedager «Drivkraft» hvor frivilligheten vil bli løftet frem på hundrevis av kulturminnedagsarrangement landet rundt i perioden 3.-11. september.

MIN Kulturminnedag (forkortelse for Mangfold, Inkludering, Nærmiljø) er et tilskuddsprosjekt som alle kulturminnedagsarrangører kan søke arrangementsmidler fra. I år deles disse midlene ut for andre gang, og vi mottok 64 søknader. Ut av disse har 42 arrangementer mottatt støtte.

– «Vi er svært imponert over mangfoldet og bredden i søknadene vi har mottatt. Det er utrolig mange spennende kulturminnedagsarrangement under planlegging i år og vi er svært glade for at vi har mulighet til å støtte flere av disse økonomisk» sier prosjektleder for Kulturminnedagene Odd Hesselberg.

«Vi håper tilskuddet vil bidra til gode arrangement for barn, unge og minoriteter, og at støtten kan stimulere til økt frivillig innsats og engasjement også utenfor arrangementsperioden for å skape en varig verdi for lokalsamfunnet.»

Oversikt mottakere av støtte MIN Kulturminnedag 2022 (Klikk her)