Søknadsskjema 2024

Vi oppfordrer søkere til å arbeide med søknaden i kladden som lastes ned under, for deretter å klippe og lime innholdet i feltene til søknadsskjemaet på vår nettside. Skjemaet på nettsiden lagrer ikke svarene automatisk, så det er viktig at all informasjon er klar og lagret lokalt før den sendes inn via nettsiden. Formuler svarene i hvert enkelt felt så kort og konkret som mulig og innenfor anbefalt svarlengde.

Spørsmål knyttet til søknaden rettes til Odd Hesselberg på odd.hesselberg@kulturvern.no.

Frist for å søke støtte til ditt arrangement er 19. april 2024.