MIN Kulturminnedag

Lokale arrangører av Kulturminnedagene kan søke støtte til inkluderingstiltak også i perioden 2024 - 2026!

04.12.2023

MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet

Arrangører av Kulturminnedagene rundt om i landet formidler vår mangfoldige kulturarv. Med hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen DNB har prosjektet «MIN kulturminnedag» stimulert arrangører til å i større grad inkludere barn og unge og minoriteter i sine aktiviteter. Flere har også inngått samarbeid på tvers av lag og interesser. Ordningen har ført til økt frivillig innsats og engasjement også utenfor arrangementsperioden – noe som har stor verdi for lokalsamfunnet.

Prosjektet «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet» har ved hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen DNB eksistert siden 2021. Frem til nå har Kulturvernforbundet delt ut kr 1,65 millioner fordelt på 141 mottakere.

Nå har vi fått ytterligere hjelp fra Sparebankstiftelsen DNB og vi kan se frem til ny prosjektperiode 2024 – 2026 med nye muligheter for lokale arrangører.

I 2024 kan lokale arrangører søke om opp til 30.000 kroner til sitt arrangement.

Søkandsfrist: 19. april 2024. 

Les mer om prosjektet og kriterier her.

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB ser vi frem til ny prosjektperiode 2024 – 2026 med nye muligheter for lokale arrangører!