Nytt styre i Frivillighet Norge

Kulturvernforbundets generalsekretær, Toril Skjetne ble på gårsdagens årsmøte i Frivillighet Norge valgt inn som nytt styremedlem

29.05.2020

Frivillighet Norge er frivillig sektors interessepolitiske samarbeidsforum med over 300 medlemsorganisasjoner som sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge. Organisasjonen jobber i nær kontakt med myndighetene for å heve bevisstheten om frivillighetens og de frivillige organisasjonenes rolle i samfunnet.

I forbindelse med årsmøtet i går (torsdag 28. mai) ble det valgt nytt styre som blant annet skal jobbe videre med en full og regelstyrt momskompensasjonsordning og for å belyse konsekvensene koronapandemien har fått og vil få for frivilligheten. Ny styreleder er Kjell Erik Ullmann Øie fra Kirkens bymisjon.

I det nye styret ble også Kulturvernforbundets generalsekretær, Toril Skjetne valgt inn som nytt fast styremedlem. «Jeg gleder meg til å kunne bidra med å jobbe strategisk og bidra til en tydelig retning for hele det frivillige feltet» sier Skjetne. «Frivillighet Norge er et veldig viktig talerør for alle frivillige lag og organisasjoner og er flinke til å se bredden, helheten og betydningen av frivillig arbeid for hele samfunnet. Det er mange spennende ting som er på gang innenfor frivillig sektor, og jeg ser frem til å jobbe blant annet med planleggingen av Frivillighetens år i 2022. Det er også mange utfordringer innenfor det frivillige feltet og vi vet fortsatt ikke omfanget og hvilke konskevenser koronatiltakene vil få for frivillig sektor. I tillegg må vi fortsette å jobbe for en stadig mer inkluderende og mangfoldig frivillighet hvor alle kan delta.»

 

 

Den nye styret i Frivillighet Norge:

 

Leder:

Kjell Erik Ullmann Øie (Kirkens Bymisjon)

Nestleder:

Ingvild Endestad (Foreningen FRI)

Faste styremedlemmer:

Rita Hirsum Lystad (Norges Musikkorps Forbund)

Erik Unaas (Norges Idrettsforbund)

Toril Skjetne (Norges Kulturvernforbund)

Andreas T. Borud (LNU)

Fahim Naeem (Pakistansk Kulturforening Skedsmo)

Varamedlemmer:

Leif-Ove Hansen (Unge funksjonshemmede)

Mina Gerhardsen (Nasjonalforeningen for Folkehelsen)

Mihriban Rai (LIN)