Nytt styre i Kulturvernforbundet

Under Landsmøtet for Kulturvernforbundet på Hamar ble det valgt inn nytt styre for perioden 2024–2026.

29.05.2024

Landsmøtet på Hamar

Kulturvernforbundet hadde landsmøte på Hamar helgen 25-26. mai. Vi takker alle delegater, observatører og gjester for deltakelse, for gode samtaler og stort engasjement. Det gleder oss stort å se at organisasjonene står samlet og heier frem hverandre, og støtter opp om arbeider med å etablere fylkesvise nettverk. Sammen tar vi vare på kulturarven!

Nytt styre ble applaudert inn for perioden 2024–2026 og er som følger:

Jørn Holme, styreleder
Tone Moseid, nestleder
Carl August Harbitz-Rasmussen, styremedlem
Knut Sterud, styremedlem
Torveig Dahl, styremedlem (ny)
Ellen Krageberg, styremedlem (ny)
Sven Gj. Gjeruldsen, styremedlem (ny)
Jens Bakke (1. vara)
Trond Møllevik (2. vara, ny)