Oslo kulturarvnettverk – en spennende nyetablering

Nå samles lokale frivillige lag og kulturvernmiljøer i Oslo for første gang i et stort faglig kulturarvnettverk

23.03.2022

Torsdag 28. april kl 18.00 skal nettverket ha sitt stiftelsemøte på Litteraturhuset i Oslo. Her vil det være tillitsvalgte til stede fra bort i mot 60 lokale lag, foreninger og miljøer som jobber innenfor et mangfoldig og bredt kulturarvfelt i Oslo.

En gruppe med representanter for de ulike lagene har etter et initiativ fra Norges kulturvernforbund møttes 3-4 ganger siden september i fjor for å planlegge etableringen av nettverket.  Det dreier seg om historielag, husflidslag, fortidsminneforening, museumsvenner, kjøretøyklubber, kystlag, fartøyvern, slektsforskere, jernbaneklubb m.fl.

Møtet i Litteraturhusets trivelige lokaler er planlagt med følgende innhold:

  1. Informasjon/introduksjon de forskjellige type lag i Oslo
  2. Presentasjon av planer for nettverket
  3. Kulturminnedagene i september i samarbeid med Kystlaget Viken
  4. Frivillighetens år 2022
  5. Spørsmål, innspill og diskusjon om visjoner og planer for Oslo Kulturarvnettverk
  6. Valg av interimstyre for det første året
  7. Avrunding

Dette kommer til å bli et spennende møte med nye inntrykk, visjoner og mennesker.  Du trenger ikke å forberede deg spesielt, men stille med nysgjerrighet, litt visjoner og godt humør.

Meld dere på med en representant, gjerne to, for ditt lag.  Er du med i styre og stell i flere lag, sjekk ut om alle dine lag vil delta.

Hvert lokale lag oppfordres til å melde på 1-2 personer på epost til:

jan.solberg@kulturvern.no

Gruppen har laget en podcast som forteller mer om hva Oslo Kulturarvnettverk går ut på.  Du finner den her https://kulturvern.no/aktuelt/podcast-oslo-kulturarvnettverk/