Pressemelding: Uttalelse om Trumps trussel om å ødelegge kulturminner i Iran

Norges kulturvernforbund utrykker stor bekymring for President Donald Trumps trussel om å ødelegge kulturminner i Iran, som følge av den eskalerende konflikten mellom landene.

09.01.2020

Kulturarven har en enorm betydning for oss som individer så vel som for samfunnet. Det er en umistelig verdi og ressurs, påpeker Toril Skjetne, generalsekretær i Norges kulturvernforbund.

At truslene kommer fra en stormakt som USA er svært skremmende, sier hun og viser til Haag-konvensjonen fra 1954 om beskyttelse av kulturarv i væpnet konflikt. Det er bare noen få år siden terrororganisasjonen IS sto bak systematiske ødeleggelser av verdensarvstedet Palmyra i Syria, som ble fordømt av resten av verdenssamfunnet.

En rekke internasjonale kulturvernorganisasjoner og nettverk reagerer nå på Trumps utspill, der han truer med ødeleggelse av steder med stor kulturhistorisk verdi. Kulturvernforbundet slutter seg til denne mobiliseringen, og oppfordrer regjeringen til å ta sterk avstand fra denne type trusler.

Vi kan ikke undervurdere verdien av kulturarven vår, sier Skjetne. Det ser vi på engasjementet også her hjemme. Over 80 prosent av befolkningen mener at kulturarv er viktig for dem, og over 250 000 personer er medlem av lokale lag og kulturvernforeninger landet rundt. Dette dreier seg ikke om nostalgi, men om historie, identitet og tilhørighet.

Kulturvernforbundet har i dag sendt et brev til utenriksministeren hvor vi ber norske myndigheter om å sende et klart og tydelig budskap til amerikanske myndigheter. Det er fullstendig uakseptabelt å peke ut uerstattelige kulturminner som mål i en militær konflikt. Kulturminnene tilhører ikke den enkelte nasjon, de tilhører menneskeheten.

 

Fakta om internasjonale konvensjoner:

UNESCO-konvensjonen om bevaring av kulturminner under væpnet konflikt (Haag-konvensjonen) fra 1954 ble utarbeidet som en konsekvens av de enorme ødeleggelsene av kulturgjenstander under 2. verdenskrig, og var den første internasjonale avtalen som rettet søkelyset mot vern under væpnet konflikt. Konvensjonen sier at vern av kulturarv i krig ikke bare er et ansvar for involverte stater, men også for verdenssamfunnet. Formålet er å beskytte kulturarv i krig, der statene forplikter seg til å ikke ødelegge kulturgjenstander eller eksportere dem fra krigsherjede områder.

September 2015 ble en ny internasjonal strategi lansert under FNs 70. Generalforsamling, i lys av ISIL-angrepene i Syria og sprengningene av de gamle ruinene i Palmyra, et UNESCO verdensarvsted siden 1980. Initiativet ønsker å styrke og videreutvikle den globale koalisjonen Unite for Heritage, som først ble lansert i juni 2015 under et komitémøte for verdensarven i Bonn, Tyskland. Kampanjen er etablert for å styrke både myndigheters og andre aktørers mobilisering i kampen for vern av kulturarv.

Sikkerhetsrådets resolusjon 2347 fra mars 2017: fordømmer og tar avstand fra ulovlig ødeleggelse av kulturarv i væpnet konflikt, samt plyndring av og ulovlig handel med kulturminner. (2347 Resolution of the UN Security Council)