Trøndelag Kulturarvnettverk

Nå samler vi det frivillige kulturvernet i Trøndelag i et stort faglig nettverk for lokale lag og foreninger.

Stiftelsesmøte i Trøndelag Kulturarvnettverk vil bli avholdt 7. februar 2024 kl. 18.00 på Gamle Værnes prestegård (Stjørdal Museum) i Stjørdal. Vi ønsker representanter fra alle lokale lag og foreninger i Trøndelag hjertelig velkommen.
Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta på møtet, og det er også mulig å delta digitalt

MELD DEG PÅ HER

Har du/dere forslag til kandidater til et interimsstyre? Ta gjerne kontakt med oss i forkant. Send en epost til post@kulturvern.no

 

Nå kan du også følge Trøndelag Kulturarvnettverk på Facebook. KLIKK HER

 

Kulturvernforbundet tar nå et initiativ til å etablere «Trøndelag kulturarvnettverk» for å samle alle gode krefter innenfor det frivillige kulturvernet i Trøndelag. Ambisjonen er å bygge opp en regional kulturvernparaply for alle frivillige lag og foreninger som jobber innenfor det brede kulturvernfeltet i Trøndelag.

Innenfor Kulturvernforbundets landsdekkende medlemsorganisasjoner finnes det omtrent 250 lokale lag, foreninger og miljøer innen det frivillige kulturvernfeltet i Trøndelag fylke. I tillegg til dette finnes det flere lag og foreninger som ikke er organisert inn under Kulturvernforbundets paraply, så det samlede antall frivillige kulturvernlag i Trøndelag er sannsynligvis over 300 stk. Det tilsvarer igjen ca. 32 000 frivillige kulturvernere i Trøndelag fylke.

Med en så stor regional medlemsmasse av frivillige er behovet for en bedre organisering og samordning nå blitt veldig stort, og vi ønsker derfor å etablere et regionalt kulturarvnettverk for de lokale lagene i Trøndelag.

 

Vi takker alle som deltok på informasjonsmøtet om etableringen av Trøndelag kulturarvnettverk 29. og 30. november.

Presentasjonen fra møtet kan lastes ned her (pdf): Presentasjon etablering Trøndelag kulturarvnettverk

 

Stiftelsesmøtet i Trøndelag kulturarvnettverk vil bli gjennomført i begynnelsen av februar 2024. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette i løpet av kort tid.

 

Les hele prosjektbeskrivelsen for Trøndelag kulturarvnettverk her (pdf)

For ytterligere spørsmål knyttet til Trøndelag kulturarvnettverk ta kontakt med oss: tommy.christensen@kulturvern.no

 

Etablering av Trøndelag kulturarvnettverk er støttet av Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren