Søk støtte – MIN kulturminnedag

Gjennom det treårige prosjektet "MIN Kulturminnedag - mangfold og inkludering i nærmiljøet" vil Kulturvernforbundet stimulere kulturminnedagsarrangører til å i større grad inkludere minoriteter og/eller barn og unge i sine aktiviteter. Prosjektet finansieres av Sparebankstiftelsen DNB. Søknadsfrist: 22.april

02.03.2022

Formålet med ordningen er å inkludere minoriteter og barn/unge i Kulturminnedagenes aktiviteter, både som arrangører og besøkende. Ordningen skal stimulere til økt frivillig innsats og engasjement også utenfor arrangementsperioden for å skape en varig verdi for lokalsamfunnet.

Alle arrangører av Kulturminnedagene som planlegger, registrer og gjennomfører ett eller flere arrangement innenfor Kulturminnedagenes arrangementsperiode inneværende år.

Den primære målgruppen for støtteordningen er frivillige organisasjoner og samarbeidsgrupper bestående av flere forskjellige aktører.

Det kan søkes om opp til 20.000,- pr år. Planlegges det arrangementer flere år på rad, må det legges inn ny søknad hvert år innen fristen. Pengene utbetales i forkant av arrangementet og etter at tilsagnsbrevet er signert.

Tilskuddet skal brukes til formidlingsopplegg og aktiviteter som engasjerer og tilgjengeliggjør kulturarven for minoriteter og/eller barn og unge. Arrangementet skal være gratis og åpent for alle. Deler av arrangementet kan med fordel være ment for bestemte grupper, for eksempel kurs for barn eller foredrag på minoritetsspråk.

Pengene kan for eksempel brukes til:

  • Materiell og utstyr
  • Transport og reiseutgifter
  • Innleie av aktører med kompetanse på formidling (eks. musikere, arkeologer, skuespillere, kunstnere, fotografer, håndverkere, tolk)

LES MER OM ORDNINGEN OG SØK HER