Taternes Landsforening blir assosiert medlemsorganisasjon i Kulturvernforbundet

Det er med stor glede vi ønsker Taternes Landsforening velkommen til den store kulturvernfamilien. Taternes Landsforening er Norges eldste og største organisasjon for Romanifolket/taterne med 250 engasjerte medlemmer fra hele landet.

03.04.2024

Foreningen er nå blitt en assosiert medlemsorganisasjon i Kulturvernforbundet (dvs. organisasjoner som har kulturvern som en del av sine hovedaktiviteter) og blir dermed en del av den store frivillige kulturvernfamilien som pr. nå består av 31 landsdekkende organisasjoner med ca 2600 lokale lag og 270 000 medlemmer.

Taterne er et folk med sterke kulturtradisjoner og Taternes landsforening jobber for å bevare kulturarven, historien og språk. De siste årene har foreningen jobber med mange spennende prosjekter innenfor kulturvernfeltet, som å belyse Romanifolkets påvirkning på norsk folkemusikk, registrering av taternes kulturminner og skilting av kjente liggesletter.

Taternes landsforening jobber i tillegg aktivt for å sikre romanifolkets og tateres rettigheter som nasjonal minoritet.

«Det er veldig hyggelig at Taternes landsforening nå er blitt medlem i Kulturvernforbundet. Taternes kultur og historie er en viktig del av vår felles kulturarv i Norge, og vi gleder oss masse til å ha et tettere samarbeid med foreningen nå som de er en del av vår store kulturvernfamilie. Vi mener det er en berikelse for vår kulturvernbevegelse å få med en så viktig minoritetsorganisasjon i våre rekker» sier generalsekretær Toril Skjetne i Kulturvernforbundet

Les mer om Taternes Landsforening på deres hjemmesider

 

(foto: Sven Dahlquist/Østfold fylkes bildearkiv)