Trøndelag Kulturarvnettverk

Nå samler vi det frivillige kulturvernet i Trøndelag i et stort faglig nettverk for lokale lag og foreninger.

20.10.2023

 

Kulturvernforbundet tar nå et initiativ til å etablere «Trøndelag kulturarvnettverk» for å samle alle gode krefter innenfor det frivillige kulturvernet i Trøndelag. Ambisjonen er å bygge opp en regional kulturvernparaply for alle frivillige lag og foreninger som jobber innenfor det brede kulturvernfeltet i Trøndelag.

Innenfor Kulturvernforbundets landsdekkende medlemsorganisasjoner finnes det omtrent 250 lokale lag, foreninger og miljøer innen det frivillige kulturvernfeltet i Trøndelag fylke. I tillegg til dette finnes det flere lag og foreninger som ikke er organisert inn under Kulturvernforbundets paraply, så det samlede antall frivillige kulturvernlag i Trøndelag er sannsynligvis over 300 stk. Det tilsvarer igjen ca. 32 000 frivillige kulturvernere i Trøndelag fylke.

Med en så stor regional medlemsmasse av frivillige er behovet for en bedre organisering og samordning nå blitt veldig stort, og vi ønsker derfor å etablere et regionalt kulturarvnettverk for de lokale lagene i Trøndelag.

Informasjonsmøte i Steinkjer og Trondheim 29. og 30. november 2023

Er du tilknyttet et historielag, kystlag, venneforening, husflidslag, motorhistorisk forening eller lignende? Da vil vi gjerne ønske deg hjertelig velkommen til informasjonsmøte om Trøndelag kulturarvnettverk i Steinkjer (29.nov kl. 18.00 på Egge museum) og i Trondheim (30. nov. kl. 18.00 på Sverresborg museum).

MELD DEG PÅ INFORMASJONSMØTET HER

 

Les hele prosjektbeskrivelsen for Trøndelag kulturarvnettverk her (pdf)

For ytterligere spørsmål knyttet til Trøndelag kulturarvnettverk ta kontakt med oss:

tommy.christensen@kulturvern.no