Valg 2021: Rødts kulturvernpolitikk

I vår gjennomgang av partiprogrammene så er turen i dag kommet til Rødt. Vi har sett nærmere på hva slags kulturvernpolitikk de står for og har tatt en liten prat med partiets førstekandidat i Hordaland, Sofie Marhaug.

28.08.2021

Bilde: Rødts førstekandidat i Hordaland, Sofie Marhaug (foto: Ihne Pedersen)

Når vi leser gjennom partiprogrammet til Rødt så er det skuffende få punkter om kulturvernfeltet, og det er dessverre innlysende at partiet mangler en helhetlig politikk på dette området. Når det er sagt så har de en offensiv holdning overfor museum- og arkivsektoren. De ønsker å styrke de faglige museumsnettverkene og styrke arkiver og museer gjennom økte bevilgninger til digitalisering. Rødt er også opptatt av tradisjonshåndverksfagene, som de ønsker å styrke tilbudet til i den videregående opplæringen.

Utover dette er partiprogrammet til Rødt relativt tynt når det kommer til kulturvern. Hverken de frivillige kulturvernorganisasjonene, Kulturminnefondet, kirker, kystkultur eller bygningsarv er nevnt med et ord. Rødt sier de vil styrke frivilligheten gjennom gode tilskuddsordninger, men kommer ikke med noen forpliktende lovnader eller konkrete tiltak. Det er også skuffende at de ikke nevner momskompensasjonsordningen for frivilligheten i sitt program.

Vi har derfor tatt en liten prat med Rødts 1. kandidat i Hordaland, Sofie Marhaug, om dette.

– Dere skriver i partiprogrammet at Rødt vil styrke rammebetingelsene for frivilligheten gjennom gode tilskuddordninger. Vil dere da også øke bevilgningene til de frivillige organisasjonene (herunder kulturvernorganisasjonene)? Vil dere også jobbe for full momskompensasjon for frivilligheten?

– Rødt vil øke bevilgningene til de frivillige organisasjonene i Norge og jobber på sikt for å styrke ordningen ytterligere. I vårt alternative statsbudsjett for 2021 foreslår vi å forsterke mva-kompensasjonsordningen med 100 mill. Vi forslår også å øke frie inntekter til kommunene med 7 milliarder, noe som vil ha stor betydning for kommuneøkonomien og de lokale frivillige organisasjonen rundt i landet. Vi foreslår i tillegg å bevilge 10 mill. i tilskudd til automatisk fredede og arkeologiske kulturminner, 10 mill. i tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner og 10 mill. i tilskudd til verdensvarven.

– Det står også følgende i partiprogrammet: «(Rødt vil) Styrke arkiver og museer som bevarer lokalhistorie, kvinne- og arbeiderkultur og industri- og urfolkshistorie, så vel som nasjonale og nye minoriteters kulturhistorie». Vil dere også jobbe for å styrke frivillige historielag, kystlag, slektsforskerlag etc. som også jobber for å bevare, restaurere og formidle vår felles kulturarv?

– I Rødts arbeid med å styrke kulturminnefeltet menes også historielag, kystlag, slektsforskerlag etc. De danner en viktig forutsetning for bevare, restaurere og formidle vår felles kulturarv.

 

LES HELE RØDTS PARTIPROGRAM HER