Valg 2021: SVs kulturvernpolitikk

Vi har studert partiprogrammene og sett nærmere på hva de forskjellige partiene mener bør gjøres på kulturvernfeltet. I dag presenterer vi SVs program og politikk.

31.08.2021

På lik linje med Arbeiderpartiet ønsker også SV å gjennomføre et «kulturløft» hvor de forplikter seg til å sette av minst 1 % av statsbudsjettet til kultursektoren. De understreker blant annet at «kulturfrivilligheten er grunnmuren i kulturlivet». For å få til dette vil SV blant annet ha en opprydning i kulturens andel av tippemidlene. Dette er på tide, og det er ingen tvil om at kulturvernet burde tilgodeses med en større andel av denne kaken som vi er nesten helt utelukket fra i dag. SV vil også etablere regionale kulturfond som et supplement til Norsk Kulturfond, som de ønsker en ordentlig gjennomgang på.

SV lover også i sitt program at de skal øke bevilgningene til kulturminnevern, og øke støtten til de fredete kulturmiljøene og verdensarvstedene. Dette er selvsagt positivt, men vi skulle gjerne ønske at de kunne være mer konkret på hvordan dette skal gjøres, hva som skal prioriteres og hvilke målsetninger man har.

SV har mye positivt i sitt program, men det gjennomgående problemet er at forslagene ikke er konkrete nok. Vi er glade for at SV vil «sikre de små og verneverdige håndverksfagene», men dette blir en litt for generell lovnad som ikke tyder på noe offensiv kulturvernpolitikk. Her burde SV brukt ordet «styrke» istedenfor «sikre», og de kunne vært mye mer konkret på hvilke satsinger de ønsker, både i grunnskolen, på videregående og i studieforbundene.

Det å styrke håndverksfagene og bidra til økt kunnskap om restaurering og gjenbruk er også god klima- og miljøpolitikk. Dette er et prinsipp som SV har fått med seg, og vi er glade for at de skriver i sitt program at «staten skal prioritere gjenbruk og tilpasning av egen bygningsmasse over riving og nybygg».

Vi savner derimot noen punkter i programmet som burde vært med. SV har tidligere vært en forkjemper for fartøyvern og kystkultur, men dette finner vi ingenting om i det nye partiprogrammet.

 

LES HELE SVs ARBEIDSPROGRAM HER