Våre innspill til statsbudsjettet

Denne uken har vi vært tilstede i Stortingets digitale budsjetthøringer. Les våre innspill og se video her

22.10.2020

Kulturvernforbundet har deltatt i to muntlige høringer på Stortinget denne uken. Møtene foregikk digitalt via Zoom:

  • Budsjetthøring i Famile- og kulturkomiteen (Se video her)
  • Budsjetthøring i Transport- og kommunikasjonskomiteen (Se video her)

I tillegg har vi sendt skriftlige innspill til de to nevnte komiteer, samt til Energi – og miljøkomiteen.

Høringsinnspil budsjett 2021 Transport- og kommunikasjonskomiteen

Høringsnotat Energi- og miljøkomiteen statsbudsjettet 2021

Høringsnotat Familie- og kulturkomiteen statsbudsjettet 2021