Administrasjon

Generelle henvendelser: post@kulturvern.no

Post- og besøksadresse: Norges kulturvernforbund, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo

Organisasjonsnummer: 975 977 420

Generalsekretær

Toril Skjetne
Tlf 924 86 281
toril.skjetne@kulturvern.no

 

 

 

 

 

Rådgiver

Tommy Christensen
Tlf: 464 15 060
tommy.christensen@kulturvern.no

 

 

 

Konsulent, Kulturminnedagene

Nora Konstanse Hansen (I foreldrepermisjon)
Tlf: 478 24 459
nora.hansen@kulturvern.no

 

 

 

 

Økonomi- og Administrasjonskonsulent

Marthe M. Thiis-Evensen

Tlf: 414 45 607

marthe.thiis-evensen@kulturvern.no

 

 

 

Foto: Marte Vike Arnesen