Fra vaffel til falafel

48 søkere får støtte til sine kulturminnedager gjennom prosjektet «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet».

01.06.2021

Sparebankstiftelsen DNB finansierer prosjektet som i mai resulterte i at 675.000 kroner ble delt ut til lokale kulturminnedagsarrangement. «MIN kulturminnedag» er et inkluderingsprosjekt som skal stimulere til økt mangfold blant Kulturminnedagenes aktiviteter, arrangører og besøkende.

Det er et imponerende engasjement rundt om i hele landet. Kreative arrangører lager program som tilgjengeliggjør kulturarv og historie for flere, på måter som kan resultere i økt frivillig deltakelse og inkludering også utenfor Kulturminnedagenes arrangementsperiode 4. – 12. september 2021.

Arrangementene som får tilskudd har gode og konkrete planer for formidling og samarbeid, med rom for dialog, medvirkning og utveksling av kompetanse. Norges Kulturvernforbund tror at disse arrangementene kan få stor betydning for både arrangører og besøkende.

Mange arrangører vil bruke tema for Kulturminnedagene 2021 «Dialog» som utgangspunkt for sine program. Flere har fokus på mat og bruker kunnskap om forskjellige tradisjoner, råvarer og tilberedning for å etablere nye samtaler og samarbeid. «Fra vaffel til falafel» er for eksempel Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamlings arrangement i Drammen, og Sparbu bygdekvinnelag skal gjennom dialog samle 52 portretter og oppskrifter på ny og gammel hverdagsmat i Sparbu.

Flere velger å bruke foto som metode for å engasjere barn og unge. Blant annet skal Ås kunstforening ha et fotografiprosjekt for tilflyttet ungdom som skal resultere i en utstilling under Kulturminnedagene. Her vil fotografiet benyttes som språk til å lage visuelle fortellinger om forståelse av egen identitet i samspillet med lokale kulturminner.

I tillegg til disse eksemplene representerer arrangementene en stor bredde av kulturarv, kulturminner og historie, samt metode for formidling. Kulturvernforbundet gleder seg til å se nye samarbeidsprosjekter i form av kurs i tradisjonshåndverk, bruk av kulturminner som arena for moderne og tradisjonell musikk, dramakurs i historieformidling, språk- og dialektverksted, kunstworkshop, lokalhistorisk kultursti, kulturhistorisk gjestebud, takkebakst fra hele verden og mye, mye mer.

Disse arrangementene får tilskudd i 2021

 

«MIN kulturminnedag» er et treårig prosjekt som strekker seg fra 2021 til 2023. Det vil være mulig å søke støtte til sine kulturminnedagsarrangement også i årene som kommer. Neste tildelingsrunde vil være våren 2022.

Les mer om prosjektet MIN kulturminnedag og Kulturminnedagene på Kulturvernforbundets hjemmeside.