Kulturarvkonferansen 2020

Hjertelig velkommen til Kulturarvkonferansen 2020: "Lære, bruke, bære", 13. og 14. mars i Oslo

04.03.2020

Kulturarvkonferansen 2020

LÆRE, BRUKE, BÆRE

 

Billett og påmelding her

LAST NED PROGRAMMET HER

 

Kulturvernforbundet, Riksantikvaren og Kulturrådet ønsker velkommen til Kulturarvkonferansen 2020.

De siste årene har Riksantikvarens Frivillighetskonferanse og Kulturvernforbundets Kulturvernkonferanse blitt arrangert hver for seg i mars måned. Fra 2020 er disse slått sammen, og Riksantikvaren og Norges kulturvernforbund har invitert Kulturrådet med i samarbeidet for å arrangere en felles konferanse.

Kulturarvkonferansen skal være en årlig konferanse som setter aktuelle saker på dagsorden og bidrar til faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Temaet for konferansen følges opp i Kulturminnedagene i september, og skal inspirere til samarbeid for alle som er involvert i utviklingen og gjennomføringen av flere hundre arrangementer over hele landet.


Årets tema handler om kulturarv og bærekraft.

Her vil vi vise hvorfor kulturarv er viktig i en bærekraftig samfunnsutvikling og hvordan vi kan bidra til å oppnå FNs bærekraftmål.

Vi vil se på frivillighetens rolle med tanke på økonomisk og sosial utvikling og hvordan kulturarv kan være en viktig brobygger i samfunnet. Vi vil også vise hvordan samarbeid mellom ulike aktører kan bidra til økt verdiskaping og sikre bedre forvaltning og formidling.

UNESCO definerer kulturminner som «vår arv fra fortiden, det vi lever med i dag, og det vi bringer videre til framtidige generasjoner». Hva med de mer brysomme sporene etter samtidskulturen i form av havsøppel, plastberg, revne bygninger, ødelagte biotoper og miljøgifter? Dette er vel også en kulturarv? Hvordan skal feltet respondere i en situasjon der vår samtid og nære fortid hjemsøker oss?

Noen av svarene kan være å finne under «LÆRE BRUKE BÆRE», som også er titlene på konferansens ulike deler.

Vi gleder oss til å se deg i historiske omgivelser på nyrestaurerte Frogner kino fredag 13. mars og på Månefisken ved Akerselva (Gamle Hjula Væveri) på lørdag 14. mars. Og kanskje blir du med oss til et av Oslos eldste hus på fredag kveld?

Hjertelig velkommen skal du være!