Kulturvernforbundets første regionkoordinator

Tonje Kvam er allerede i gang med det viktige arbeidet. Med midler fra Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren og Kultur- og likestillingsdepartementet satses det nå på å samle og styrke kulturvernorganisasjonene gjennom Trøndelag kulturarvnettverk.

02.04.2024

Foto: Socket0, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Det er med glede Kulturvernforbundet kan fortelle at Tonje Kvam nå er ansatt som regionkoordinator for Trøndelag Kulturarvnettverk. Tonje Kvam er den første ansatte regionkoordinatoren under Kulturvernforbundets paraply. Med visjon om å skape et levende og inkluderende nettverk av kulturvernorganisasjoner i Trøndelag, tar Tonje med seg verdifull erfaring og entusiasme inn i dette arbeidet.

Regional satsing

Tonje Kvam skal også bistå i opprettelsen av andre regionale kulturarvnettverk. Ansettelsen er et resultat av Kulturvernforbundets omfattende arbeid med å danne regionale kulturarvnettverk i hele landet. Stillingen som regionkoordinator for Kulturarvnettverket i Trøndelag er finansiert av midler fra Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren og Kultur- og likestillingsdepartementet. Det er gledelig å se at det er bred støtte til satsingen fra forvaltningens side og stort engasjement blant frivillige kulturvernorganisasjoner i Trøndelag.

Handlingsplan

De siste to månedene har Tonje Kvam jobbet tett med styret for å legge grunnlaget som Trøndelag Kulturarvnettverk kan bygge videre på. Med årsmøtet den 8. juni som en viktig milepæl, jobbes det nå for å utforme en handlingsplan for det kommende året. Det legges vekt på å skape sosiale og faglige møteplasser, og dermed bidra til å styrke samholdet og kunnskapsutvekslingen blant medlemmene.

"Jeg håper å kunne bidra til å løfte frem kulturarvnettverket som en organisasjon som tas på alvor, men som også skaper mye aktivitet både for medlemmene sine og ut til folk"

Tonje Kvam, Regionkoordinator Trøndelag Kulturarvnettverk

Tonje Kvam ser et stort potensial i nettverket som vil bidra til å styrke samarbeid med, på tvers av og innenfor det frivillige kulturvernet. Organisasjonen har sin naturlige plass når det kommer til viktige diskusjoner på det politiske og forvaltningsmessige plan.

Kulturvernforbundet ønsker Tonje Kvam hjertelig velkommen, og ser frem til hennes bidrag i å fremme det frivillige kulturvernet i Trøndelag og utvikle kulturarvnettverket videre.

Regionkoordinator Trøndelag kulturarvnettverk

Tonje Kvam

Tlf: 41448233

Epost: trondelagkan@kulturvern.no