MIN kulturminnedag 2024 Utbetalingsanmodning

Har du mottatt tilsagn om tilskudd til MIN kulturminnedag – Mangfold og Inkludering i Nærmiljøet. Aksepter tilskuddet ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Skjemaet må være sendt innen 01. september 2023, ellers bortfaller tilskuddet.