Norges Luftsportforbund er nytt assosiert medlem i Kulturvernforbundet

Kulturvernforbundet er veldig glad for at Norges Luftsportforbund nå er blitt en del av den store kulturvernfamilien av frivillige organisasjoner.

14.06.2019

 

Norges Luftsportforbund er en nasjonal interesseorganisasjon for luftsportaktiviteter; fallskjermhopping, hanggliding, paragliding, speedgliding, seilflyging, motorflyging, mikroflyging, modellflyging og flyging med varmluftballonger, og har historiske røtter tilbake til 1909 da Norsk Luftseiladsforening (NL) ble stiftet.

Norges Luftsportforbund jobber i tillegg med bevaring og restaurering av verneverdige luftfartøyer, og med å ta vare på kunnskap og bidra til dokumentasjon av vår nasjonal luftfartshistorie. NLF er opptatt av å formidle denne historien videre gjennom tilgjengelighet ved aktiviteter, levendegjøring, formidling og opplevelser.

«Vi er veldig glad for å være på samme lag som Norges Luftsportforbund slik at vi sammen kan forsterke den viktige betydningen til disse bevegelige kulturminnene og historien knyttet til norsk luftfart. På vegne av våre medlemsorganisasjoner er det en stor glede å involvere NLF inn i vårt store kulturvernfellesskap. Vi har mye å lære av hverandre» sier generalsekretær i Kulturvernforbundet, Toril Skjetne

«Norsk flyging startet i 1909, og dens historie er et eventyr som må tas vare på. Gjennom kontinuerlig aktivitet, engasjement og støtte for landets luftfarts- og luftsportsmiljø siden flygingens begynnelse i 1909 er Norges luftsportforbund en bærer og utvikler av landets luftfartshistorie. Vi vil ved vårt assosierte medlemskap i Kulturvernforbundet vise vår støtte og bidra til luftfartøyvernet og etablering av et nasjonalt luftfartøyvernsenter, der opplevelser og aktivitet bidrar til formidling av levende historie.» sier generalsekretær i Norges Luftsportforbund John Eirik Laupsa

 

Om assosierte medlemmer:

Kulturvernforbundets landsmøte åpnet opp i fjor for en ny kategori medlemsorganisasjoner for å kunne inkludere flere organisasjoner i kulturvernarbeidet. I dag består forbundet av 24 landsomfattende organisasjoner som primært jobber med å bevare, istandsette og formidle kulturarven.

I tillegg finnes det en rekke organisasjoner som også jobber med kulturvern og har dette som en viktig del av sin portefølje, men som ikke definerer seg som en «ren kulturvernorganisasjon». Kulturvernforbundet har derfor åpnet opp for å ta inn slike organisasjoner som «assosierte medlemmer», slik at vi kan bygge et enda større og sterkere nettverk mellom kulturvernmiljøene.

Tidligere i år ble Norges Bygdekvinnelag tatt opp som assosiert medlem i Kulturvernforbundet