Nye tiltakspakker fra regjeringen

Regjeringen lanserte i dag en rekke nye tiltakspakker som skal få Norge ut av koronakrisen. Det er flere gode, men også noen mangelfulle tiltak.

29.05.2020

Først og fremst er vi veldig glad for at regjeringen utvider arrangementsstøtteordningen for frivillighet, idrett og kultur frem til 31. august. De aller fleste lokale lag har sin høysesong nå i sommerhalvåret og har vært nødt til å avlyse mange små og store arrangementer. Det vil hjelpe mange frivillige lag som er avhengig av disse inntektene for å opprettholde sin drift gjennom sommeren.

Det er også betryggende at regjeringen legger opp til å kompensere mellomlegget på de arrangementene som vil bli avholdt, men som har pålagte begrensninger med tanke på antall publikummere. Dette betyr også at man kan begynne å åpne opp for små planlagte arrangementer igjen uten å måtte tape penger på det. Dette betyr at alle lagene som har planlagte kulturminnedagsarrangement nå kan avholde disse i begrenset form istedenfor å måtte avlyse.

Det er også positivt at regjeringen legger opp til at søknadene og utbetalingene blir behandlet fortløpende, og at det kan tilføres mer midler dersom denne potten blir tom.

Regjeringen sier også at de vil inkludere og mobilisere flere frivillige i gjenåpningen av Norge, og bevilger 75 millioner kroner til de frivillige organisasjonenes som bidrar med likemannsarbeid, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene. Mange av de lokale kulturvernmiljøene er svært viktige møteplasser for mange mennesker. Frivillig kulturvernarbeid bidrar til god folkehelse – både fysisk og psykisk. Denne tilskuddsordningen skal være fleksibel og ubyråkratisk og skal forvaltes av Stiftelsen Dam. Vi forventer at retningslinjene til denne ordningen vil være brede nok til å omfavne de nærmere 2000 lokale kulturvernlagene i Norge.

Vi er også glad for at regjeringen setter av 52 millioner kroner til sikring og istandsetting av kirkebygg fra før 1850 og 50 millioner kroner til de tre skoleskipene Christian Radich, Statsraad Lemkuhl og SS Sørlandet.

For kirkenes del er dette et ledd i å stimulere til aktivitet i byggesektoren. Det er derfor litt underlig at man ikke i tillegg styrker Kulturminnefondet som sitter på en stor portefølje av prosjekter som raskt kan igangsettes. Dette ville på kort sikt ført til økt lokal næringsvirksomhet og for å holde i hevd tradisjonelle håndverkstjenester. På noe lengre sikt er dette en god investering i en turistnæring som også sliter tungt med følgene av koronakrisen. Vi savner flere slike sysselsettingstiltak som bidrar til både et bedre kulturminnevern og en høyere sysselsetting.

Vi mener også at regjeringen nå kunne benyttet muligheten til å løfte momskompensasjonsordningen for frivillige lag og organisasjoner. Dette ville ha gitt hele bredden av frivilligheten et løft slik at de kan komme i gang med sine aktiviteter igjen.

 

Kulturvernforbundet har kartlagt korona-konsekvensene for kulturvernorganisasjonene. LES MER HER