Sluttrapport – MIN kulturminnedag – 2024

Arrangementer som mottar tilskudd under ordningen MIN kulturminnedag – Mangfold og Inkludering i Nærmiljøet må levere denne sluttrapporten når arrangementet er gjennomført.