Kontakt

Generalsekretær:

Toril Skjetne

Tlf: 924 86 281

toril.skjetne@kulturvern.no

 

Spesialrådgiver:

Jan Solberg

Tlf 916 48 005
jan.solberg@kulturvern.no

 

Rådgiver:

Tommy Christensen

Tlf: 464 15 060

tommy.christensen@kulturvern.no

 

Konsulent:

Nora Konstanse Hansen

Tlf: 478 24 459

nora.hansen@kulturvern.no

 

Generelle henvendelser: post@kulturvern.no

Post- og besøksadresse:

Norges Kulturvernforbund
Øvre Slottsgate 2b
0157 Oslo

Organisasjonsnummer: 975977420