Kontakt

 

Generalsekretær:

Toril Skjetne
Tlf: 924 86 281
toril.skjetne@kulturvern.no

 

 

 

Spesialrådgiver:

Jan Solberg
Tlf: 916 48 005
jan.solberg@kulturvern.no

 

 

 

Rådgiver:

Tommy Christensen
Tlf: 464 15 060
tommy.christensen@kulturvern.no

 

 

 

Konsulent:

Nora Konstanse Hansen
Tlf: 478 24 459
nora.hansen@kulturvern.no

 

 

 

Generelle henvendelser: post@kulturvern.no

Post- og besøksadresse:

Norges Kulturvernforbund
Øvre Slottsgate 2b
0157 Oslo

Organisasjonsnummer: 975977420

 

Foto: Marte Vike Arnesen