Aktivitet

Her finner du informasjon om kulturvernforbundets aktiviteter - arrangementer, prosjekter, møter, deltakelse og aktuelle saker.

Kulturarvkonferansen

Kulturarvkonferansen er et samarbeid mellom Kulturvernforbundet og Riksantikvaren og arrangeres hvert år i Oslo.

Les mer om årets konferanse her.

Regionale konferanser

Kulturvernforbundet arrangerer jevnlig regionale kulturarvkonferanser, gjerne i samarbeid med fylkeskommunen. I 2022 arrangerte vi Trøndelag kulturarvkonferanse.

Mer informasjon om regionkonferanser 2023 kommer senere.

Oslo Kulturarvnettverk arrangerer jevnlig faglige møter og arrangement. Se mer her

Kulturvernforbundets landsmøte

Landsmøtet er Kulturvernforbundets høyeste organ og avholdes annethvert år. I 2022 ble landsmøtet avholdt i Trondheim. All informasjon om landsmøtet finner du på denne siden (klikk her)

Neste landsmøte vil avholdes på Hamar, i mai 2024

Styrelederkonferanse

Kulturvernforbundet arrangerer styrelederkonferanser for de tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene to ganger i året. Her settes det av tid til foredrag og diskusjoner om relevante temaer for alle organisasjonene, slik som medlemsutvikling, kompetanse, kommunikasjon og dokumentasjon. Konferansen er også en arena for nettverksbygging, erfaringsutgveklsing og inspirasjon.

Politiske debatter

Kulturvernforbundet arrangerer debatter hvor vi setter kulturvernpolitikk på den politiske agendaen.

I 2023 vil vi delta med stand og politiske arrangementer på Arendalsuka i august og på KulturYtring Drammen i juni.