Åpen dag i Langhuset på Sandnes

Foto: Inge Ove Tysnes

Arrangør: Torolvstein

Sted: Torolvstein, Langhuset

Tid: Fredag 10. september kl. 12.00-16.00

Universelt utformet: Nei

Velkommen til åpen dag på Høvdingsetet på Sandnes

Kl 13.00 og kl 15.00:
Historieformidling om skikkelsene og ættene fra Sandnes (ca 15-20 minutter).

Informasjon om pågående arbeid og utviklingsplaner (ca 10-15 minutter).

Enkel servering.

Gratis inngang.