BARNAS MUSEUM: Kulturminnedagene med «Spikking ute på tunet»

Sandnessjøen Husflidslag

Arrangør: Petter Dass-museet

Sted: Petter Dass-museet

Tid: Søndag 11. september kl. 12.00-15.00

Universelt utformet: Nei

Petter Dass-museet arrangerer Barnas museum med Spikking på tunet, under fanen Kulturminnedagene i regi av Karin-Johanne Ness, som er husflidskonsulent i Nordland. Norges husflidslag, Ung Husflid har et prosjekt som heter «Rundt bålet», der hovedfokuset er spikking. Her lærer barn og unge å kunne bruke kniv til å spikke enkle produkter. Passer for barn fra 8 år og oppover. Her kan de øve på spikking, lage sin egen blyant, en rørepinne til kakaoen, pinne til ringspill eller noe annet de selv ønsker. Hvis været tillater det, tar vi også frem uteleker som stylter, ringspill og kast-på-boks. Barn må være i følge med voksne. Kom når du vil – gratis inngang.

Hovedarrangør

Petter Dass-museets visjon er å være et aktivt, annerledes og attraktivt museum der samtid møter historie og tradisjon. Petter Dass-museets hovedfokus skal være rettet mot Petter Dass litterære arv. Stedet skal formidle kunnskap og opplevelse som inspirerer til undervisning, forskning, kunstnerisk skapende arbeid, fordypning og kontemplasjon samt dialog om kultur- og verdispørsmål. Gjennom natur, arkitektur og sin historiske forankring og profil skal stedet formidle kirke- og kulturhistorien i et tusenårsperspektiv med Alstahaug og Petter Dass i sentrum. Museet skal henvende seg til en bred målgruppe og bygge videre på en bred folkelig interesse for Petter Dass og for stedet. Petter Dass sin samtid, religionshistorie, litteraturhistorie, språkhistorie og stedet Alstahaugs historie skal formidles til gjester i alle aldre og samfunnslag. Naturskjønne omgivelser, særegen arkitektur og stedets tusenårige historie danner rammen rundt et museumsbesøk. Ved Petter Dass-museet finner du både faste og skiftende utstillinger. I perioden 15.juni-15.august vises billedspillet Ved Alstahaugs Prestegaard findes at see hver time i museets auditorium. Billedspillet gir en introduksjon til stedet Alstahaug, Petter Dass og hans samtid.