Bygning med mye skolehistorie

Arrangør: Stor-Elvdal historielag

Sted: Midt-Østerdal vgs, avd. Koppang

Tid: 8.sept. 1100 - 1300

Universelt utformet: Nei

Foredrag om bygningens historie. Opprinnelig bygd som Fylkesskole. Senere har blant annet folkeskole, framhaldsskole, realskole og videregående skole hatt tilhold i bygningen. Men det har også vært annen virksomhet der. Tidligere elever og lærere vil fortelle om sin skolehverdag. Det vil bli mulig for alle å se skolebygningen innvendig slik den er i dag.

Hovedarrangør

Stor-Elvdal historielag