Den nye og gamle tida møtest

Kulturstylist MAKELØSE - Kristin Halkjelsvik

Arrangør: Kunstvandring Voss, saman med Voss Herad. Hedleberget skiferbrot Stiftinga Bergsliminne, Voss Folkemuseum, Jaunsen Gjestgjervarstad, Fleischers Hotell, Konsert med Sivle i ord og tonar.

Sted: Voss

Tid: 4-12 september 2021

Universelt utformet: Ja

Dialogen «Den nye og gamle tida» møtes på Voss. Eit felles arrangement  med kunst og kultur.

Kunstvandring Voss med utstillinga «Tradisjon i ny drakt» den nye og gamle tida møtes. Tradisjonshandverk i nye drakt. Utstilling på 19. Uttrågata 19.

Kulturstylist- Makeløse Kristin Halkjelsvik. Fargerik gjenbruk  av bunader og anna handverk. Utstilling, catwalk på Fleischers Hotell.

Foredrag om krit krote kufter og strikkedesign med Kristin Holte,

Stiftinga Bergsliminne, med guida tur i Bergsliløypa, utstilling og arrangement i Bergslitræet. Aktivitetar for born.

Voss Herad:  Seminar: Voss med røter og vengjer. Kulturmiljø og berekraft.

Voss Folkemuseum, med ny basis utstilling, ope på Dagestadmuseet.

Hedleberget skiferbrot på Kyte,  med open dag og ulike aktivitetar for born, historisk foredrag, omvising, konsert med born og tur rundt kulturløypa i Heddleberget.

Jaunsen Gjestgjevarstad med om omvising og foredrag.

Fleischers Hotel med Knag utstilling, foredrag med Christoffer Knag.

«at livet, er no det likast lell» Ei musikalsk og lyrisk framsyning med tekstar av Per Sivle. Framført av Jon Sverre Ruder, Berit Bagøien Moe  og Vigdis Jordal, på Fleischers hotell.

Voss Mylne: ope hus med omvisning og kulturelle innslag

Hovedarrangør

Kunstvandring Voss
www.kunstvandringvoss.com

 

Stiftinga Bergsliminne  Dokumentarisk utstilling av Bergslibrødrene, Sommarustilling og kafe. 

 

Den nye og gamle tida møtes. Tradisjonshandverk i ny drakt

 

Seminar: Voss med røter og vengjer. Kulturmiljø og berekraft.

 

Open dag med ulike arrangement

 

Knag utstilling, foredrag. 

 

Sivle i ord og tonar med Jon Sverre Ruder, Berit Bagøien og Vigdis Jordal

 

Catwalk- Kristin Halkjelsvik- kulturstylist

 

Omvisning og arrangement

 

Voss Mylne open dag. 

 

 

 

 

Medarrangører

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Navn: May Britt Øydvin

Organisasjonen kontaktpersonen representerer: Kunstvandring Voss

Telefon: 99441589

E-post adresse: kunstvandringvoss@gmail.com

Sponsorer