Drammen og jernbanen – en historie med mange spor

Arrangør: Drammen Historielag

Sted: Strømsfjerdingen Kulturhus

Tid: 9., 10., 12. og 13. sept. 17.00 - 20.00, 14. sept. 12.00 - 18.00 og 15. sept. 13.00 - 18.00

Universelt utformet: Nei

Utstilling av bilder, gjenstander mv. som viser utviklingen av jernbanen i Drammensområdet, og de mange spor jernbanen har satt på Drammenssamfunnet gjennom mer enn 150 år.

Utstillingen vises i Drammen Historielags kulturhus Strømsfjerdingen. Huset er bygget som skole i 1784 nøyaktig etter skoleforordningen av 1739.  Lokalene er tilrettelagt for rullestol med ramper.

Se også Drammen Historielags andre arrangementer på Kulturminnedagene.