Evenes – Vandring langs gammel ferdselsvei

Arrangør: Evenesmark vel- og idrettslag og Trimgruppa Liland IF

Sted: Gården Fedreheim, Finhaugveien 93

Tid: Lørdag 10. september kl. 12:00 - kl. 15:00

Universelt utformet: Nei

Lørdag 10. september inviterer vi til Kulturminnedag.
I år går turen langs en gammel ferdselsvei fra Evenesmark via Finhaugen til Gállogieddi.
Vi følger en av de mange ferdselsstier i høydedraget på østsiden av Kvitforsveien. Utsikten er vekslende p.g.a. tilgroing, men vi ser bygder, elver, vann og fjell i grenseområdet Evenes – Tjeldsund. Lengden på turen er 4,7 km en vei. «Kafferast» tar vi underveis. Oppmøte kl 12.00 ved gården Fedreheim. Der kan man også parkere. NB! De som ikke ønsker å gå fram og tilbake, må selv ordne med skyss fra Gállogieddi.

Kontaktpersoner:
Sigrid Nordstrøm tlf. 415 77 506 Edgar Fedreheim tlf. 970 81 218