Fra molo til molo

Foto: Torill Strøm

Arrangør: Fortellerdagan i Vesterålen

Sted: Vandring rundt havna med noen stopp i 1.etasje på bryggehus

Tid: 7. sept. kl. 11:00 - 13:00

Universelt utformet: Nei

Fra molo til molo

De to øyene som det gamle fiskeværet Nyksund består av er bundet sammen og med fastlandet  med to flotte moloer. «Molo» er tema for årets fortellerfestival  Fortellerdagan 2024. Moloer vinder ikke bare sammen øyer. Det kan være imaginære  «molo» mellom mennesker, land, fortid og nåtid, nåtid og framtid. Fortellerdagan 2024  vil ha følgende program for å markere Kulturminnedagen 2024:

  • Havnevandring  10 – 15 minutter på hvert fortellersted hvor: 1) Øksnes kystlag forteller og demonstrere de gamle støene på Nyksundøya 2) Bedehusforeninga forteller om bedehuset Zoar som ble bygget av fiskere og fiskekjøpere i 1888 for oppbyggelse i fiskeværet, og hvor Sivert Høyem i 2023 spilte inn sin siste CD  3) Øksnes historielag forteller historia om da 10 000 «Randulsteiner» ble produsert i Nyksund i 1934 for å bygge opp bryggene etter brannen samme år 4) Museum Nord vil fortelle om «Gammelmoloen» som ble bygget i 1878, og som ga ei trygg havn for over 100 nordlandsbåter mot tidligere bare  5 -6.
  • Nyksund Reloadet presentere»Gammelfryseriet digitalisert». Prosjektleder beskriver dette opplegget slik: Vi har i år digitalisert hele Fryseriet med fotogrammetri. Fra 18000 fotografier har vi laget en digital modell av bygget, både innside og utside, som man virtuelt kan bevege seg inn i. Vi er i ferd med å gjøre den digitale modellen om til et VR-verk (virtual reality).  Vi foreslår å stille ut / presentere VR-verket for publikum – med VR-briller som folk kan prøve selv. VR-verket er jo under arbeid – og det hadde vært fint å få tilbakemeldinger. Det digitale Fryseriet er tenkt å bli et virtuelt utstillingssted for nye kunstverk som produseres i prosjektet. Kanskje skal det også romme arkivet over det Internasjonale Nyksundprossjektet som vi er i ferd med å bygge. (Elisabeth Brun)
  • Eventyrstund for alle – fortelling og dramatisering av det ukrainske eventyret РУКАВИЧКА, kjent på norsk som Skinnvotten. Fortelling både på norsk og ukrainsk.
  • (I tillegg blir det konserter, foredrag og mange fortellinger under denne festivalen)

Hovedarrangør

Foreningen Molo – Fortellerdagan 2024

Medarrangører

Nordnorsk fortellerforum, Kultursamarbeidet i Vesterålen/Bodø 2024, lag og foreninger i Øksnes og Nyksund

Kontakt

Navn: Hilde Johanne Hansen

Organisasjonen kontaktpersonen representerer: Foreningen Molo - Fortellerdagan i Vesterålen

Telefon: 97569742

E-post adresse: hjh@vkbb.no

Sponsorer

Vesterålen Kultursamarbeid/Kulturby Bodø 2024, Øksnes kommune