Fredring av kvengården Tørfoss og Gammelskole i Sappen

Arrangør: Nord-Troms museum, Nordreisa kommune og Riksantikvaren

Sted: Museumsanlegg i Trørfoss

Tid: 15. september kl. 15.30-18.30

Universelt utformet: Nei