Gamle prestegården på Tennes – levende kulturarv i hagen

Ingebjørg Hage

Arrangør: Balsfjord og Malangen historielag

Sted: Gamle prestegården på Tennes, Tennesveien 436

Tid: 3. september 13.00-16.00

Universelt utformet: Nei

Eier Ingebjørg Hage orienterer om istandsettingen av hagen, planter som var der da hun overtok i 2015 og planter som har kommet til seinere. Kulturarv-stauder er vektlagt både i prydhagen og nyttehagen. Hagen er medlem av Schübelers nettverk (et nettverk av gamle prestegårdshager, museumshager og andre eldre hager). Det blir demonstrasjon av ljåslått og bruk av ljå.

Enkel servering.

Hovedarrangør

Balsfjord og Malangen Historielag

Medarrangører

Balsfjord hagelag