Gardsdrift før og nå

Arrangør: Kvitsøy Historielag

Sted: Sosialrommet i aktivitetshallen i Ydstebøveen og gården til Ingve Nordbø i Leiasundveien.

Tid: 8 sept kl 11 - 14

Universelt utformet: Nei

Kvitsøy er ei lita øy utenfor Stavanger. Her bor det ca 520 mennesker og det har vært drevet gårdsbruk her i all kjent tid. Skolen er er 10-delt med ca 70 elever. Historielaget har invitert ungdomstrinnet til en fortellerdag om hvordan gårdene ble drevet fra ca 1800-tallet fram til i dag, og litt om videre muligheter for gårdsdrift. Kvitsøy er omkranset av 365 holmer og skjær, og noen av disse brukes til sommerbeite for sauer. Holmene er delt mellom gårdene med angivelse av hvor mange sauer kan beite hvert sted. «Kvitsøylam» er et produkt utviklet av noen av bøndene, og det er visse kriterier for at lammekjøtt kan selges under dette merkenavnet

Laget har engasjert 3 bønder til å fortelle, vi starter opp i sosialrommet i Kvitsøy Aktivitetshall og til slutt skal vi besøke det hypermoderne fjøset til den yngste bonden på øya. Vi avslutter med en quiz med spørsmål  fra dagen.

Hovedarrangør

Kvitsøy Historielag

Medarrangører

Kvitsøy Sau & Geit