Geologisk tur til Galtneset

Arrangør: Norges geologiske undersøkelse

Sted: Galtneset

Tid: Kl 10.00

Universelt utformet: Nei

Markering av Geologiens Dag

 

Istider har formet landet vårt. Galtneset, en halvøy vest for Salsbruket i Nærøysund kommune er et område med tydelige spor etter istider. Her har isbreen skurt og erodert i berget som gir synlige spor av jettegryter og spylerenner. På turen ut til Galtneset ser vi på både landformer og bergarter. Jettegrytene er en svært tallrik og noen lett tilgjengelige. Bli med på en geologisk vandring i tid og rom.

Frammøte og parkering på Setermyra. Hvis det blir fult, er det mulig å parkere på Setran Gård. Avmarsj mot Galtneset. 2 km langs god turveg med stopp underveis for å se på landskapet, ca. 2 timer.

Galtneset ligger mellom Geisnes og Salsbruket. Parkeringsplassen ved Fv.776 Geisnesvegen, ca. 7 Km fra ferjeleiet på Geisnes. Ferje fra Hofles kl. 09:35 og fra Geisnes kl. 15:05. Gåturen fra parkeringsplass er på ca. 2 km i lett terrenget med tilrettelagt grusvei. Fremkommelig med (sports)barnevogn. For rullestol er noen bakker svært krevende. Barnevennlig arrangement.

 

Parkering: ved starten på turvegen (Setermyrene langs Geisnesvegen) eller Setran Gård. Det er ca. 2 km turvei fra parkering inn til Galtneset og jettegrytene. Der vil det være mulighet for rast, bål og påfyll. Oppmøte: Parkering: ved starten på turvegen (Setermyrene) eller Setran Gård. Avslutning: omvisning på besøksgården Setran Gård hvor de har husdyr og mye annet. Barnevennlig arrangement.