Gratis inngang på ordinært museumsbesøk!

Nordlandsmuseet

Arrangør: Jektefartsmuseet

Sted: Jektefartsmuseet

Tid: 4. september - 12. september

Universelt utformet: Nei

Basert på årets tema «DIALOG», viktigheten av å være en del av et fellesskap og et inkluderende samfunn, har vi på Jektefartsmuseet gratis inngang til alle på ordinært museumsbesøk under kulturminnedagene 4. – 12. september! Vi vil være med å fokusere på inkludering, belyse verdien av mangfold og skape dialog rundt vår kulturelle arv.

Program for hva som skjer i utstillingen i helgene under kulturminnedagene ligger nedenfor.

Ukeprogrammet finnes her! 

Lørdag og søndag: 4.- og 5. september
Hør om jekta og nordlandshandelen kl 12:00 – 12:30
Hør om jekta og nordlandshandelen på
Arabisk
kl 12:30 – 13:00
Møt husets jekteskipper! kl 13:45 – 14:00
Omvisning for barn kl 14:15 – 14:45
Hør om jekta og nordlandshandelen kl 15:30 – 16:00
Møt husets jekteskipper! kl 16:30 – 16:45
Lørdag og søndag: 11.- 12. september
Hør om jekta og nordlandshandelen kl 12:00 – 12:30
Hør om jekta og nordlandshandelen på
Arabisk
kl 12:30 – 13:00
Foredrag «tørrfisk er mer enn bare norsk»
Handler om hvordan tørrfisken ble,
og blir benyttet rundt i Europa.
kl 13:00 – 13:20
Møt husets jekteskipper! kl 13:45 – 14:00
Omvisning for barn kl 14:15 – 14:45
Hør om jekta og nordlandshandelen kl 15:30 – 16:00
Møt husets jekteskipper! kl 16:30 – 16:45

Hovedarrangør

Jektefartsmuseet forteller om den råe kystkulturen, og historien om hvordan jektene sto for nesten all frakt av varer fra Nord-Norge, og store deler av vestkysten i over 400 år! Jektefarten var helt sentral for Norges største eksport gjennom tidene før oljen og fiskeeksporten – Handelen jektene stod for, var en livsnerve i samfunnene. Tran, tørrfisk, klippfisk, tømmer, ved og jordbruksvarer ble fraktet langs kysten, og forsynte byer som Bergen, Trondheim og Kristiansund.

Vi byr på opplevelser og refleksjon. På Jektefartsmuseet får du høre om strabaser og livet om bord, om tørrfiskhandelens historie, makt og avmakt, profitt og risiko – samtidig som du kjenner lukta av tjære og tørrfisk.

I sin tid, seilte over 200 jekter årlig langs kysten, og gjennom tidene må det ha vært bygd over 3000 jekter. Fra Nord-Norge til Bergen – over 100 mil hver vei. Mannskapet risikerte ofte livet på den lange seilasen.

Det er et paradoks at nesten ingen av disse viktige fartøyene er bevart. I dag er det kun tre eldre jekter som er bevart, Holvikejekta i Sandane, Pauline på Inderøy og Anna Karoline på Jektefartsmuseet i Bodøsjøen. Pauline er den eneste som seiler fremdeles, men det innebærer stadige reparasjoner og ombygginger. I 1954 kjøpte museet jekta Anna Karoline av familien Angell i Hopen i Lofoten. Det tok imidlertid mange år før det planlagte museet ble en realitet. Anna Karoline er et helt unikt kulturminne, og vi er stolte av å presentere henne og jektefartens historie i et bygg som ærer denne historien.