Gravfeltet på Gleinsneset – Dønnas Fotefar mot nord-sted.

Arrangør: Helgeland museum Dønna og Dønna kommune

Sted: Gravfeltet på Gleinsneset, Glein, Dønna

Tid: 15. sept. 11:00-14:00

Universelt utformet: Nei

Kulturminnedagene 2019 – Fremtidens kulturarv – markeres i Dønna kommune med to gratis og åpne arrangement.  Begge arrangement er et samarbeid mellom Dønna museum og Dønna kommune v/frivillighetssentral og folkehelsekoordinator.  Arrangementene  er også en del av folkehelseuka.

Søndag 15. september – kl. 11-14 inviteres publikum til Dønnas «Fotefar mot nord»-sted: Gravfeltet på Gleinsneset.  Her blir det omvisning og enkel servering/grilling av pølser.

Dønna kommune har svært mange kulturminner.  Dessverre er det bare et fåtall som er kjent blant befolkningen.  Dønna museum og Dønna kommune ønsker å øke befolkningens kjennskap til kommunens mangfold av kulturminner.  Et kulturminne som er godt kjent vil folk verne om – og bevare for fremtiden.

Gravfeltet på Gleinsneset og fallosen på Glein er Dønnas «Fotefar mot nord»-sted.  Området har de siste årene gjennomgått en oppgradering der blant annet omfattende hogst av sitkagran var nødvendig for å bevare kulturminnet for fremtiden.  Det er også satt opp nytt skilt.  Publikum inviteres til omvisning der det blir informert om gravfeltet og hvorfor det var nødvendig å rydde gravfeltet for skog.  Det blir enkel servering (grilling av pølser, saft og kaffe).

 

Hovedarrangør