HUSFLIDSDAGEN 2019

Arrangør: Målselv Husflidslag

Sted: Husfliden Målselv - Bardufoss, Andselv Torg

Tid: Lørdag, 14.september kl 10 -15

Universelt utformet: Nei

HUSFLIDSDAGEN 2019

Tema for dagen er «HOLDBART»

Kunnskap om materialer og teknikker er forutsetninger for å gjøre ansvarlige valg som forbruker. Det å lage, reparere og utnytte ressursene som ligger nær oss var tidligere en selvfølgelig del av allmenndannelsen. Det er en del av vår immaterielle kulturarv.

Med dagens situasjon er denne kunnskapen igjen høyaktuell. Velstanden vår, kjøpekraften og overforbruket har skapt enormt store utfordringer for kloden vår og livet på den. I 2019-2022 jobber Norges Husflidslag med hvordan materialkunnskap, håndverk og husflid kan bidra til å gjøre oss til mer ansvarlige forbrukere gjennom satsingen Holdbart.

Det blir aktiviteter for barn og voksne;

  • Utstilling av «holdbare» produkter
  • Lag hoppetau av gamle tekstiler
  • Lær å stoppe/lappe
  • Salg av høstens grøder
  • Salg av kaffe og sveler