Konsert Marja Mortensson trio

Arrangør: Rendalen næringsforening

Sted: Åkrestrømmen kulturpark

Tid: Lørdag 5. september kl. 12 - 17

Universelt utformet: Nei

Konsert med Marja Mortensson trio i Åkrestrømmen Kulturpark – gratis inngang!
Vi vil selvsagt forholde oss strengt og lojalt til gjeldende smittevernregler