Kulturminnedag på Fosenkaia

Arrangør: Kystlaget Trondhjem

Sted: Kystlaget Trondhjem, Fosenkaia, Trondheim

Tid: Lørdag 14. september kl 11 - 16

Universelt utformet: Nei

Kulturminnedagen er et åpent og gratis arrangement på Fosenkaia der vi viser fram kystlagets aktiviteter og virksomhet gjennom åpne skur, utstillinger, åpen smie, samt gjennom ulike handverksaktiviteter som publikum får prøve.

Kystlaget ønsker å ha fokus på formidling av vår kulturarv knyttet til kystkultur, fartøyvern,maritim historie og virksomheten i havna både i nåtid og fortid. Fosenkaia representerer et kulturmiljø som best ivaretas gjennom aktivitetene som kystlaget driver på kaia der folk får et mest mulig autentisk møte med gamle båter, handverk, gode historier og ikke minst levendegjøring av byhistorie knyttet til havna. Kystlaget er opptatt av at denne kunnskapen og denne virksomheten må bli husket og vektlagt i en tid med stort fokus på byutvikling der endringene skjer fort og dessverre ikke alltid på en god måte. Gjennom aktiv formidling av kystkultur og histore ønsker kystlaget å bidra til at kulturmiljøet på Fosenkaia bevares slik at publikum kan ha et sted å reflektere over historien vår og ta den med inn i arbeidet med å bygge framtida.

Aktiviteter:

– Åpen smie

– åpent handverksrom

– utstilling av båter, motorer og seil rigg

– åpent skip der folk kan besøke utvalgte veteranfartøy

Hovedarrangør

Kystlaget Trondhjem ble stiftet i 1989 og har 460 medlemmer. Kystlaget arbeider for å bevare og formidle historie og kystkultur med særlig tilknytning til Trondheim by.