Kulturminnedag på Grindvoll

Fotograf BT Stokke: Grindvoll vel

Arrangør: Kulturhistoriske Vestre Lunner/ Grindvoll vel

Sted: Gravfeltet på Øvre Vestern, Korsrudlinna 743, 2720 Grindvoll

Tid: 5. sept. 10:00-16:00

Universelt utformet: Nei

Åpning av natur-kunstverk signert Anna Widén.
Fellesvandring på kulturstien fra Ballangrud kl. 10.00 forbi kunstverket til Øvre Vestern. Kunstneren er tilgjengelig for spørsmål og kultursjefen samtaler med kunstneren.
Fellestur for barnefamilier fra Westernsletta kl. 11.00 forbi Stolen og den nyrestaurerte tavla om Vestbyfunnet. Møter vi Ragna der, tro?
Historisk foredrag «Vestbyfunnet og skandinaviske kommunikasjonslinjer i yngre bronsealder» av Anne-Lene Melheim, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
Kopier av Vestbyfunnet er utstilt.
Musikalsk innslag ved Per Erik Berge og Jan Jansen.
Ulike aktiviteter for familien i regi av fugleforeningen, fiskeforeningen, idrettslaget og Barnas turlag.
Åpen kafé i Gamlebygningen.
Alle velkommen!
Gratis adgang!
Parkering på Westernsletta, Grindvollinna 630. Merket gangveg 500 m til Øvre Vestern gard.
Mer info på arrangementets FB-side:  https://www.facebook.com/events/813400276271499
Foto: Knut Sterud
Foto: Bjørn Haslerud
Foto: Sigrid Heier
Foto: Kulturhistorisk museum
Foto: Lunner kommune
Foto: UiO
Om kunstverket
Foto: Eirin Øren
Foto: Helen M. Myrvoll

Hovedarrangør

Grindvoll vel;   https://grindvoll.no/grindvoll-vel/#innhold

Medarrangører

Øvre Vestern gard
Kulturhistoriske Vestre Lunner;    https://kultur.grindvoll.com/
NOF Hadeland;    https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/oppland/nyheter/?id=1256
Grindvoll idrettslag;    https://grindvoll.no/idrett/
Vassjø fiskeforening;    http://www.vassjo.no/
Barnas Turlag Hadeland    https://hadeland.dnt.no/barnas-turlag/

Sponsorer