Kulturminnedagen 2023 Heim kommune

Arrangør: Heim kommune og Nordmøre Museum

Sted: Geitbåtmuseet Husasnotra på Enge i Valsøyfjord

Tid: 2. september 13.00 - 17.00

Universelt utformet: Nei

Foreløpig program:

Foredrag med Jon B. Godal: «Geitbåten som system»

Sang og piano ved Mali Wessel og Åshild T. Jakobsen

Foredrag med Einar Oterholm og Olav Vaagsand: «Laksevorpå»

Presentasjon av prosjektet «Lys i gamle hus» ved Runa Tunheim

Musikalsk innslag med Halsakoret

Foredrag om ord og uttrykk ved Harald Bersås

Musikalsk innslag ved Peder Vaagland

 

 

Hovedarrangør

Heim kommune

Medarrangører

Nordmøre Museum