Kulturminnedager i Balsfjord og Malangen – «kulturminner som drivkraft». Gammelstua på Elvestad i Malangen.

Sol Gabrielle Larsen

Arrangør: Balsfjord og Malangen historielag, i samarbeid med eier

Sted: Gammelstua, gården Elvestad, Kirkevika i Malangen

Tid: 7. september 17.00 - 19.00

Universelt utformet: Nei

Elvestad er et bureisingsbruk med mange bygninger fra 1930-tallet og utover i tid. Eieren av bruket og Gammelstua, Lill-Karin Elvestad, forteller om husets historie, prosessen med å søke midler til istandsetting og selve istandsettingen, som nå på det nærmeste er ferdig. Det blir enkel servering.

Hovedarrangør

Balsfjord og Malangen historielag i samarbeid med eier.