Kulturminnevandring/ ordførartur i Aukraskogen

Arrangør: Aukra kommune

Sted: Aukraskogen, Aukra

Tid: 8.september kl. 11.00

Universelt utformet: Nei

Arrangementet er kulturminnevandring/ordførartur i den gamle Aukraskogen. Det vert eit lite foredrag om skogen si historie og dei ulike treartane som er i skogen. Det er eit samarbeid med biblioteket, som vil lage eit skogsbibliotek med bøker og skog og tre, for barn. Det blir også ein familiequiz om tre og planter. Velforeiningar vil servere kaffe og kaker i skogen.