Mile- og blesterdagan 2022

Solrun Ryen

Arrangør: Nørdalen Natur- og Kultursti

Sted: Nørdalen Natur- og kultursti

Tid: 5., 9.-10. sept. 12:00 - 21:00

Universelt utformet: Nei

Under kulturminnedagene 9.-10 september vil vi arrangere mile- og blesterdager ved kølbrenneranlegget i Nørdalen Natur- og Kultursti. Vi vil gjennom to dager med brenning av to små kølmiler og blestring av myrmalm, vise fram hvordan frivilliges innsats kan vise hvordan frivilligheten har bidratt som ei uvurderlig drivkraft for bygging av det norske samfunnet gjennom alle tider. I år vil vi vise fram kølbrenning av små kølmiler som skal brennes av barn og jernblestring i en nybygd blesterovn som eksempler på viktige lokale aktiviteter i vårt område gjennom mange hundre år.

 

Bakgrunn. 

Kølbrenning – den glemte industrien – var grunnlaget for bosettinga i mange grender i hele Fjellregionen. Før de fant kobbermalm på Røros og startet Røros Kobberverk i 1644, var det nesten ikke fast bosetting i Rørosområdet.  Mange av bygdene i området oppsto etter det historiske, lokale uttrykket; “først kom kølbrennerne og brente skogen til køl, så dyrket de jorda og bosatte seg”.  Mange bygder har derfor sin historie knyttet til kølbrenning, kølkjøring og lokal bruk av køla.

 

Program

Mile- og blesterdagan 2022

 

Program

Fredag 09.09 – elevenes dag. 

 

Besøk fra barnehager i Cirkumferensen. 

10:00 Kølbrenning i blikkbokser.

12:00 Åpning av arrangementet.

           Tenning av minimile1Kort foredrag om kølbrenning og arbeidet fram mot ferdig køl:

12:30 Kulturinnslag fra scena. 

  1. og 8. trinn ved skolene i Os, Os kulturskole og Tollef Østvang.

13:00 Åpning av kølboksene.

13:15 Tenning av malmrøsta. Kort foredrag om røsting og jernblestring.

 

Medvirkende fredag:  Kirsti Sæter, Jon Holm Lillegjelten, Pål Rønning, 

Knut Wolden, Knut Bredholdt, Ola Tovmo.

 

Lørdag 10.09

 

14:00 Åpning av dagen – blesterdagen

14:15 Jernblestring. Røsting, bygging av blesterovn, blestreprosessen.

16:00 Sjekk av mila som vart tent i går

Foredrag om kølbrenning.

 

Medvirkende lørdag: Jon Holm Lillegjelten, Pål Rønning, Knut Bredholdt, 

Ola Tovmo, 

 

Salg av køl.

 

17:00 Konsert med Stefan Strõm og Gabriella Lindvall.

 

20:00 Konsert med Eau de Vill.

 

Kaffesalg.

 

Inngang kr. 100,-   Med begge konserter; kr. 300,-

 

Torsdag 15:09

10:00 Minimile 2. Bygges, dekkes og tennes. Elever ved Os skole er kølbrennere. 

 

Fredag 16:09

12:00 Minimile 2 avsluttes.

Medvirkende: Elever ved Os skole, Pål Rønning, Jon Holm Lillegjelten, Nils Helge

Myre.

 

Vel møtt til lærerike og spennende dager i Nørdalen!

På nesten alle garder var det ei smie. Råstoff til smiing hentet de fra myrene og omgjorde myrmalmen til smibart jern i blesterovner, som det finnes spor av i hele området.

 

Aktiviteter.

Køling av minimiler. Torsdag 8.- fredag 9.9.22.

Ei gruppe 10.-klassinger har hatt felle-/motorsagkurs og felt tre i nærheten av skolen.

Har avtale om at alle klasser kan være med å barke og stable tømmeret til tørk. Dette arbeidet blir ledsaget av voksne.

Elever vil også være med å opparbeide miletomt og reise mila. Grupper av frivillige elever vil være kølbrennere under årets mile- og blesterdager.  Under hele gangen fra et tre som står i skogen til ferdigpakket køl i sekk, vil det være elever som er med på prosessen.

Det skal brennes to kølmiler. Ei tidlig i uka og ei under arrangementet. På denne måten får elever og publikum overvære kølbrenning og se hvordan køla ble, etter at første mila er kjølnet og klar for nedtaking. 

 

Jernblestring. Lørdag 10.9.22.

Dette blir de voksnes aktivitet i år. 

I god tid før arrangementet, skal det bygges blesterovn og belger, samt å hente myrmalm fra området. Myrmalmen må tørkes på bakken i løpet av sommeren og røstes noen dager før blestringa på lørdag den 10.9.

Hovedarrangør

Nørdalen Natur- og kultursti

Medarrangører

Os skole / kulturskole

Sponsorer

Os kommune