Møte med en fremmed kultur

Herdis Bragelien

Arrangør: Finnskogen Natur & kulturpark

Sted: Fredet skogfinsk torp - eid av Fortidsminneforeningen

Tid: 11.09.21 kl.11.00 - 17.00

Universelt utformet: Nei

I tråd med organisasjonens kulturstipend har Finnskogen Natur & kulturpark utlyst en spennende skrivekonkurranse for ungdom fra 13 – 24 år. Her ønsker vi oss en skjønnlitterær historiefortelling hvor temaet hentes fra Finnskogen.
Fra ca midten av 1500 – tallet og i en 100 års periode framover innvandret en etnisk gruppe fra blant annet Savolax i Finland og slo seg ned i skogområdene i Sverige og Norge. Viktige spor etter disse skogfinske innvandrerne finnes særlig i området som vi kjenner som Finnskogen på begge sider av den svensk-norske grensen i vår region.
De mest karakteristiske trekkene ved skogfinsk kultur var blant annet språket og folketroen og måten de både bygde husene sine og dyrket jorda.
Både synlige og usynlige spor viser mange spennende sider ved skogfinnenes liv på Finnskogen fra innvandringen startet og fram til vår tid.
Nå ønsker vi å høre en fortelling om hvordan ungdommene tenker eller opplever møter med denne særegne kulturen og skogfinnenes liv.
Finnskogen Natur & kulturpark deler ut 3 kulturstipend – ett på 20 000,- og to på 5 000,- hver til de fortellingene som en fagjury har nominert. Fagjuryen består av kultursjefer, forfattere og bibliotekarer.
Stipendene vil bli utdelt på kulturminnedagen av ordfører i Kongsvinger kommune under arrangementet på Abborhøgda. Finnskogen Natur & kulturpark har fått inn 9 spennende historier som nå er til vurdering hos fagjuryen. I og med at dette er første året med utlysning av kulturstipendet er vi svært tilfredse med antall innkomne bidrag.
I tillegg har vi følgende program den 11.09.21:
* Opplesing av fortellingen(e)
* Foredrag Fra Norsk Skogfinsk Museum – Fra Savolax til Abborhøgda
* Informasjon fra Fortidminneforeningen – Abborhøgda, et kompetansesenter for god forvaltning og utvikling?
* DNT Finnskogen og Omegn – Turglede – motivasjon, inspirasjon og vandring i kulturlandskap
* Utstilling og demonstrasjon av gamle håndverkstradisjoner, Bl.a neverfletting
* Gamle leker for store og små – kaste på stikka, gå på stylter mm
* Annen underholdning og servering av tradisjonsmat
Finnskogen Natur & kulturpark ønsker i tillegg å engasjere skoleklasser/ungdommer til å dokumentere dagen. Vi ønsker videre å være behjelpelig slik at disse bidragene sendes Kulturvernforbundet og at ungdommene dermed bli vurdert til å få tildelt et honorar på 5 000,- og bli en del av prosjektet Ungt perspektiv.

Hovedarrangør

Hovedarrangøren er Finnskogen Natur & kulturpark

Medarrangører

Fortidsminneforeningen
Norsk Skogfinsk museum
DNT Finnskogen og Omegn
Kongsvinger kommune
Austmarka Historielag

Sponsorer

Norske Parker