Oslo havn 1798 – med VR-briller

Arrangør: Bymuseet

Sted: Bymuseet

Tid: 22. september kl. 11:00 og 14:00

Universelt utformet: Nei

Et virtuelt aktivitetstilbud tar deg tilbake til 1700-tallets havnemiljø. Hvordan så Oslo ut i 1798?

Opplev havna med sjøboder, menneskeliv, røyk fra pipene, hester i gatene og bygg som for lengst er revet. Ved forsker Ragnhild Hutchison i samarbeid med Bymuseet. Inngår i billettprisen

Bilde: John William Edy / Oslo Museum

Hovedarrangør

For mer informasjon se www.oslomuseum.no/aktivitet/oslo-havn-1798-med-vr-briller