Rust og rengakaka

Arrangør: Helgeland Museum - Rana Museum

Sted: Rana Museum - MOment

Tid: 14. sept. 14:00-15:00

Universelt utformet: Nei

Åpent møte om hva kulturminner og kulturarv betyr for oss, og hva det kan bety  i fremtiden.

Hva er et kulturarv? Hva ser vi for oss at fremtidens kulturarv vil innebære?

Innlegg fra tre ulike ståsted skal være utgangspunkt for en åpen og uformell debatt med interesserte innenfor kulturvern og Ranas innbyggere.

Arrangementet avholdes i auditoriet i MOment – Rana museums nye lokaler.

Hovedarrangør