Rydding av kulturminne – Sigerstad, Dønna.

Arrangør: Dønna kommune

Sted: Sigerstad, Dønna

Tid: 09. sept - 13. sept

Universelt utformet: Nei

Kulturminnedagene 2019 – Fremtidens kulturarv – markeres i Dønna kommune også med et opplegg der en skoleklasse (9. klasse) rydder et kulturminne.

Området som skal ryddes har Kulturminne ID 36507 – 1 ( tom 4) , samt ID nr 46556-1. Begge ligger på Sigerstad på Dønna.

Ryddearbeidet vil bestå i fjerning av omfattende skogsavfall som ligger igjen over og rundt gravhauger etter at det er fjernet granskog i området.

Planen er også at lokalhistorie, samt historie om aktuelle tidsperioder, og generell informasjon om kulturminnebevaring bakes inn i prosjektet.

Det er gjort avtale med grunneier at klassen kan få rydde området.  Dønna kommune v/Frivillighetskoordinator, Folkehelsekoordinator og Helgeland Museum, avd Dønna er også med i dialog angående gjennomføring av prosjektet.

Norsk kulturarv har bevilget kr. 4000,- til ryddeprosjektet.

Dønna kommune har svært mange kulturminner.  Dessverre er det bare et fåtall som er kjent blant befolkningen.  Dønna museum og Dønna kommune ønsker å øke befolkningens kjennskap til kommunens mangfold av kulturminner.  Et kulturminne som er godt kjent vil folk verne om – og bevare for fremtiden.