Sortlands første bok og annen eldre religiøs litteratur

Arrangør: Sortland kirke og Sortland historielag

Sted: Sortland kirke

Tid: 15. september, etter kirkekaffen, ca kl 13

Universelt utformet: Nei

Foredrag. I Sortland kirkes eie er det en bibel fra 1589. Svein Roar Jacobsen har satt seg inn i hvordan denne bibelen blitt til, hvorfor den er havnet i Sortland og hvordan den kan ha vært i bruk.  Svien Roar vil dessuten komme inn på andre eldre religiøse skrifter som har betydd mye fore det religiøse livet opp gjennom hundreårene.

I mange heimer er det eldre religiøs litteratur som det er blitt tatt vare på, fordi disse har betydd mye for heim og folk. Besøkende til foredraget oppfordres til å ta med slik litteratur, og fortelle hvilken betydning det kan ha har for folk  i dag.